Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sabad Mohammed Noah: “Vi behöver lära oss och lära ut. Unga är också en resurs i samhället”.

Sabad Mohammed Noah, 23 år från Göteborg, skyggar inte ifrån dom obekväma frågorna i samhället. År 2023 var hon ungdomsambassadör för Vi behövs och arbetade då med att öppna upp tystnadskulturen kring psykisk ohälsa i socioekonomiskt utsatta områden från hennes hemort i Biskopsgården till Almedalen på Gotland.

Hur började din resa med Vi behövs?
Jag behövde lära mig mer på egen hand, mer om samhället jämfört med vad min universitetsutbildning erbjöd. Jag tycker att man lär sig så mycket när det kommer till ens egna community och jag behövde ett sammanhang där jag kunde uttrycka mig lite mer fritt och vara mig själv utan att vara ”för mycket”.

Hur har Vi behövs utvecklat ditt samhällsengagemang?
Som ungdomsambassadör åkte jag till Almedalsveckan och därifrån kände jag verkligen att jag har växt som person och fick till mig mycket kunskap, nya perspektiv och likasinnade nätverk. Det har fått mig att våga ta plats och drömma stort trots att det fanns en påtaglig brist på mångfald där, det var väldigt få där som såg ut som mig och de andra ungdomarna. Jag är uppvuxen i Biskopsgården och jag kände att jag var mer eller mindre tvungen att föra Biskopsgårdens röst och ungdomars röster som inte får ta plats.

Som ungdomsambassadör har du också jobbat med ett projekt i år. Berätta om det!
Jag vill förebygga psykisk ohälsa i socioekonomiskt utsatta områden och uppmuntra andra till att våga bryta tystnadskulturen. Under hösten har jag genomfört en workshop där fokus har varit på att identifiera vad ens är behov och jag kände att min community och unga vuxna var behov av att prata om psykisk ohälsa. Fokus har varit på hur man kan förebygga psykisk ohälsa och att våga byta tystnadskulturen. Men också att våga söka hjälp, att visa att vi finns där för varandra och att våga vara sårbar. I workshopen lyftes också vikten av att ”våga fråga dom som är runt dig, en extra gång för mycket än för lite”.

Vad skulle du säga till någon som är ung och vill bli mer aktiv som en resurs i samhället?
Jag skulle säga Vi behövs är en möjlighet, så ta den möjligheten. Man ska ju inte heller ta det för givet för att man lär sig så mycket, allt från att hantera kriser till egna utmaningar, du kommer också att lära känna och se ditt lokalsamhälle med nya glasögon. Utbildningen i Vi behövs gav mig möjligheten att identifiera vad min community kan vara vid krissituationer och hur man kan förebygga det. Vi behöver lära oss och lära ut. Unga är också en resurs i samhället, så tro på deras berättelse och lyft deras röst.

Vad är du mest stolt över i år?
Jag är mest stolt över att jag lyckades med min workshop. Men det är också tack vare min community och mina tjejkompisar. Jag hade ingen personal från Fryhuset på plats så mina tjejkompisar gjorde så att vi lyckades tillsammans och vi gjorde workshopen tillsammans. Jag måste också lyfta dem, för det är tack vare dem som det blev gjort.

Vad vill du fokusera på framåt?
Jag vill verkligen jobba med det här och skapa ett sammanhang för andra som mer eller mindre lider av psykisk ohälsa eller är utsatta på annat sätt. Jag känner att det behövs och nu letar jag efter sätt att jobba vidare med det. Frågor som psykisk ohälsa, segregation, trångboddhet och utanförskap är ganska obekväma, men det är också de frågorna som egentligen inte hörs så mycket. Dessa frågor påverkar individers välbefinnande dagligen och är kanske anledningen till att vi förlorar så många barn och unga in i kriminalitet, så det är det jag vill jobba med förhoppningsvis.