Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

OM VI BEHÖVS!

”Mitt arbete bygger på en tro på människan, inte misstro. Det betyder inte att jag är naiv och tror alla om gott men jag tror ändå att alla människor, i rätt sammanhang, med rätt stimulans och med rätt medmänniskor kan resa sig och gå framåt.”

Anders Carlberg, Grundare Fryshuset

Varför finns VI BEHÖVS?

I takt med att Sverige har utvecklats och fått en stark medelklass har också nya grupper kommit in i samhället. Samtidigt som storstäderna blir större hamnar förorterna och landsbygden i mariginalen. Denna utveckling sker vid sidan av att Sverige möter samhällskriser som pandemier och står inför framtida utmaningar som klimatkrisen. Men frågan är om alla målgrupper är beredda.

På Fryshuset har vi stor erfarenhet av att möta unga som får upplever sig vara mittemellan utveckling och stelhet. Unga som upplever att ingen bryr sig om deras områden, deras lokalsamhällen och de själva. Det leder till att en inte heller känner en benägenhet att ställa upp när en kris uppstår. Man kanske ställer upp för de närmast dig men längre än så sträcker sig inte handen. Detta kan tänkas bero på flera orsaker, en av dem är upplevelser av utanförskap och exkludering.

Vår Vision

Vår vision är ett Sverige där alla unga, oavsett bakgrund och förutsättningar, har kunskapen och verktygen för att känna att de kan ställa upp när en kris uppstår. Vi ser ett Sverige där vi tillvaratar all potential som finns för det är så vi hållbart bemöter framtida kriser och fortsätter framåt. När individen ökar sin beredskap kan vi bättre samverka och tillvarata våra olikheter. Detta  stärker hela samhällets motståndskraft.

Läs mer om hur vi jobbar