Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Bakgrund

Vad har en ungdomsorganisation och en myndighet gemensamt?

En vision av ett säkrare samhälle där unga, genom sina passioner, kan förändra världen. VI BEHÖVS startades 2019 med syftet att bredda den allmänna beredskapen genom att stärka unga till att kunna vara en resurs vid en kris. Detta genom kunskap och verktyg i personligt ledarskap, grupprocesser, demokrati och krisberedskap. VI BEHÖVS är ett samarbetsprojekt mellan Stiftelsen Fryshuset och Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Fryshuset

Fryshuset är en stiftelse som startades 1984. Vi har sedan start arbetat med att skapa förutsättningar för att ungas röster ska få höras och därmed kunna förändra världen. Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på de unga som upplever sig stå utanför samhället. Organisationen bedriver ett 50-tal olika verksamheter inom områdena skola, ungdomskultur, föredöme och framtidstro, och arbete och entreprenörskap i Stockholms regionen, Skånes län, Göteborg, Kalmar län och Borlänge.

Värdegrund

”Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft”

”Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder”

”Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund”

”Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen”

Läs mer om FRYSHUSET
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara. Detta projekt ligger inom ramen för deras uppdrag vad gäller informationsspridning och krisberedskap. MSB företräder det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser.

Värdegrund

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet med fokus på individen och samhället. 

Läs mer om MSB här