Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Du är en resurs. Du behövs.

⊚ Jag vet vad mitt ansvar i samhället är under en kris 

⊚ Jag litar på att polisen kommer om det sker något farligt i min ort

⊚ Jag tror på att makthavare bryr sig om mina åsikter kring vad trygghet innebär för mig

Svarade du nej på någon av dessa frågor? Då ska du gå utbildningen.

Utbildningen går ut på att du träffas ett gäng en gång i veckan med en ledare. Tillsammans går ni bland annat igenom vad en kris är för dig, vad kommunen har för ansvar under en samhällskris och vilken roll du kan ta när en konflikt uppstår. Du kommer att få möjlighet att möta olika myndigheter i Sverige så som MSB, MPF, Polisen med mera.

Utbildningen startar oftast en gång i början av året och en gång efter sommaren. Idag finns utbildningen på tre platser i Sverige:

Stockholm, Helsingborg och Malmö.

Läs mer om utbildningen här
Tillsammans är vi starkare

Vill din organisation samarbeta med oss?

Hur engagerar vi fler unga i vårt lokalsamhälle och samtidigt stärker samhällets krisberedskap? Hur ökar vi vår gemensamma motståndskraft genom att skapa möten över sociala gränser? Bland annat genom VI BEHÖVS.

Genom att unga bygger sin tillit till samhällsaktörer via dialog och att deras individuella beredskaps stärks genom självledarskap jobbar VI BEHÖVS aktivt för mål 16 i Agenda 2030: att främja fredliga och inkluderande samhällen.

Vi vill att Sveriges beredskap ska fortsätta stärkas och vi vet att ungas delaktighet är en framgångsfaktor i det arbetet. Alla har en roll i att skapa fredliga och trygga samhällen. Om vi jobbar tillsammans kan vi komplettera varandra och maximera våra styrkor. Ingen behöver göra allt. Men alla kan göra något.

Kontakta oss