Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Peace Spaces for Public Places

Peace Places for Public Spaces är ett Vi Behövs-projekt som syftar till att öka ungdomars deltagande och inkludering i stadsplanering för att främja fred och säkerhet i deras lokala samhällen.

Målet med Peace Places är att öka ungdomars deltagande och inkludering i stadsplanering i Stockholm, Sverige, Helsingfors, Finland, och Kreta, Grekland. Genom detta projekt ska unga människor få en aktiv roll i utformningen av sina lokala samhällen för att främja fred och säkerhet. Projektet kombinerar expertis inom inkludering, spatial design och fredsutbildning för att bygga starkare, mer engagerade och fredliga samhällen.

I slutet av projektet ska:

  • Deltagarna ha genomfört projekt för att utbilda andra unga i deras lokala samhällen om vikten av ungdomars inkludering och deltagande i det fysiska lokala samhället för fred och säkerhet.
  • Deltagarna ha träffat intressenter som är involverade i stadsplanering och fred.
  • En dokumentär offentliggöras om projektet för att sprida kunskap till allmänheten.

Avsiktligt partnerskap

Värdpartnerna för projektet är Fryshuset, The Peace Education Institute (RKI), och The School of Architecture, Technical University of Crete, (TUC). Genom att kombinera Fryshusets erfarenhet av inkludering och engagemang med unga, TUC expertis inom spatial design och arkitektur, och RKIs perspektiv på fred och säkerhet, har ett ramverk utvecklats för att möjliggöra för totalt sex lokala grupper att enskilt eller i par utbilda och sprida medvetenhet till unga i deras lokala samhällen.

Tidsram

Projektets tidsram är tre år, med start 2024. Den första gruppen ungdomsgrupper börjar sin resa i maj 2024 och slutförs i maj 2025. Den andra omgången börjar i maj 2025 och slutförs i maj 2026. Utöver de ungdomsledda projekten kommer deltagarna också att träffa intressenter inom stadsplanering och fred.

Dokumentären

Hela projektet kommer att dokumenteras och spelas in, vilket resulterar i en dokumentär som slutförs 2026.