Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

VI BEHÖVS – för att stärka Sveriges motståndskraft

Alla unga är resurser som kan aktiveras i kriser. Fryshuset och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap jobbar för att möjliggöra det.

VI BEHÖVS ökar ungas vilja att engagera sig vid en samhällskris.

Vi skapar dialog och möten mellan unga som kan uppleva en låg tillit till samhället men som har stor potential att bli positiva förebilder i sina lokalsamhällen – och med olika myndigheter runtom i Sverige.

 

Vi arbetar demokratistärkande genom att stärka deltagarna som individer och deras känsla av att tillhöra samhället. Vem som upplever sig tillhöra samhället påverkar vem som känner att de är en resurs för och vill försvara sitt samhälle.

Vi håller kontinuerligt i utbildningar i krisberedskap för personer mellan 16-24 år på Fryshusets lokaler i Stockholm, Helsingborg och Malmö.

Läs mer

Samarbeten