Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vi Behövs

Vi ser unga som en enorm resurs i samhället och arbetar för att unga ska erkänna sig själva som betydelsefulla och initiativrika och att samhället ska stödja och uppmuntra denna kapacitet. 

VI BEHÖVS är ett samarbetsprojekt mellan Fryshuset, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Myndigheten för Psykologiskt Försvar (MPF). Projektet lanserades 2019 och har sedan dess främjat ungas engagemang i krisberedskap.

I en tid av ökad oro och växande våld på gatorna i Sverige, känner många unga en växande otrygghet. VI BEHÖVS är där för att lyssna på och stötta dessa unga samtidigt som vi ökar kunskapen inom krisberedskap. Vi håller kontinuerligt i utbildningar i krisberedskap för personer mellan 16-24 år på Fryshusets lokaler i Stockholm, Helsingborg och Malmö. Genom att stärka ungas självledarskap och skapa dialog mellan dem och samhällsaktörer, bygger VI BEHÖVS en gemensam förståelse och en ökad beredskap. Varje utbildning ger deltagarna verktyg för personlig utveckling och insikter i hur de kan bidra till sina egna och deras lokalsamhällens välmående och säkerhet.